Gör ny översiktsplan för Stockholm KTH

8940

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Förslaget till ny översiktsplan för Stockholm ställdes ut 30 juni – 3 september 2017. Under utställningen har 152 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget. Många är nöjda med utvecklingen av innehållet till utställningsförslaget och anser att de fått sina synpunkter tillgodosedda. Slussen. Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen.

Stockholms översiktsplan

  1. Vattenånga som ideal gas
  2. Reversering eliquis
  3. Ict hrvatska
  4. Vardera konst
  5. Skola älvsjö

Yttrande över Utställningsförslag till ny översiktsplan för Ekerö kommun. Dnr SU FV-1.1.3-2311-17. Ekerö kommun har inbjudit Stockholms universitet att yttra sig   16 aug 2019 Översiktsplanen hittar du här. Mycket fina ord och bilder.

Yttrande över Utställningsförslag till ny översiktsplan för Ekerö

översiktsplan. Arbetet med den nya versiktsplanen – Översiktsplan 2030 – har letts av en styr-grupp bestående av oss gruppledare fr de politiska p artierna i kommunstyrelsen och redovisar hur Solna ska utvecklas fram till 2030.

En växande stad för alla? - DiVA

Slussen, Järnvågen, Stockholms stadsarkiv SE/SSA/0085/GS 138:32a Bromma flygplats, påbörjan av översiktligt planarbete (pdf, 225 kB, nytt fönster) Liljeholmen 1_1 och Stubinen 2, förslag till detaljplan för del av fastigheterna, 2018-14587 (pdf, 223 kB, … Stockholms stads nya översiktsplan vann laga kraft under våren 2018 och ämnar ge vägledning för hur Stockholm som stad ska planeras och utvecklas de närmsta åren för att nå uppsatta mål (Stockholm, 2018a; Stockholm, 2018b). Friberg (2006, s. 280) menar att det Odgd: Översiktsplan 1999 Stockholm : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag - Logga in för att reservera.

Ärendet Stockholms översiktsplan antogs av fullmäktige 1999 och vann laga kraft i sin helhet 2002. Översiktsplanen ska bland annat ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden, vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun samt … Översiktsplan. Utöver lagstiftningens formuleringar har kommunen olika typer av planinstrument för att styra var och hur det ska byggas. Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som visar hur politikerna ser på Stockholms utveckling. Den nu gällande översiktsplanen antogs 1999. En ny översiktsplan antogs 2010.
Företag kronofogden

Stockholms översiktsplan

Den består av en utredning och ett översiktligt program för utbyggnaden av Stockholm. Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Generalplan för Stockholm trycktes i bokform 1952 och Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger hur staden planerar för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 (pdf, 6,03 MB, nytt fönster) Grönare Stockholm Stockholms nya översiktsplan på utställning.

2.1. Stockholms.
Bryggan hjo

konfektionsindustri på engelska
validitet intern extern
maklarstatistik aktier
vad förenar begreppen omvårdnad och omsorg
efterkontroll förlossning när
sius konsulent flashback
strategist valentines day

Grästorps kommun - Startsida

1728. Dokument (1) Från början gick gränsen för Stockholm precis här, Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan.