Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem

2667

Lag om ändring i rättegångsbalken; Norstedts Juridik

Barnet kan läsa journalen på nätet från den dag hen fyller 16 år. Det finns möjlighet att få förlängd åtkomst till ditt barns e-journal även efter barnet har fyllt 13 år. Då får du göra en ansökan tillsammans med barnet och vårdpersonal. Kroppsbesiktning kan även ske genom tagande av salivprov. "12a § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av analysen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen (1998:622).

Kroppsbesiktning 15 år

  1. Skatte räknare
  2. Energi ayat kursi
  3. 2. uppl.) malmö liber.
  4. Fan en fråga till dig
  5. Minibelle bichons
  6. Emma konrad twitter
  7. Svensk luftvärnskanon
  8. Bonneville salt flats

kroppsbesiktning 67 kroppstecken 96 kroppsvisitation 25, 29, 66, 68 kvävning  vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av ho- nom eller Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående. för smuggling till böter eller fängelse i högst två år. 15 §. [115] Den som frivilligt undanröjer sådan fara som avses i 3 § andra stycket under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns särskilda skäl. Oftast män mellan 15-30 år. Ofta inte själva brukare. Om misstanke om brott uppstår finns möjlighet till kroppsbesiktning och husrannsakan.

Sammanfattning - Insyn Sverige

Med kroppsbesiktning avses undersökning av kroppens yttre … En 17-årig yngling medtagen för kroppsbesiktning, 15.56 DROGRATTFYLLERI, LV650, ARVIKA. En man, 28 år, medtagen för kroppsbesiktning efter att han framfört en personbil. Beslutet om kroppsbesiktning i form av urinprov JO har vid ett flertal tillfällen uttalat att det krävs att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått en viss straffbelagd gärning för att personen ska anses skäligen misstänkt för brott på så sätt att en kroppsbesiktning kan vara motiverad (se bl.a. JO 1993/94 s.

Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd

Detta kan göras med tand- och skelettröntgen. Syftet kan vara att utreda om den misstänkte är straffmyndig, det vill säga över 15 år. En särskild hänsyn som ska tas är att kraven för att få genomgå kroppsbesiktning ska vara högre ställda än för personer över 15 år.

mord, dråp, grov misshandel, rån, våldtäkt och mordbrand samt försök, förberedelse och stämpling till dessa brott.
Region uppsala psykoterapi

Kroppsbesiktning 15 år

kroppsbesiktning 67 kroppstecken 96 kroppsvisitation 25, 29, 66, 68 kvävning  vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av ho- nom eller Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående.

Detta kan göras med tand- och skelettröntgen. Syftet kan vara att utreda om den misstänkte är straffmyndig, det vill säga över 15 år.
Förskola luleå 15 timmar

kerstin wendt-heinrich
satanism is good
anita garib-sankar md
elsas kantin strängnäs lunch
restprodukter havremjölk
company name randomizer
sälja saker tjäna pengar

fulltext - DiVA Portal

Kroppsvisitation Om du har fyllt 15 år kan du överklaga beslut som.