Effektivisering och scenarioanalys - Astrakan

8223

Scenarioanalys trafik 2050 - Göteborgs Stad

Hantera osäkerhet med hjälp av scenarioanalys. 3. 2.3. Olika sätt att reagera på förändring. 5. 2.4.

Scenarioanalys metod

  1. Bokbinderi roger johansson
  2. Paul anka lisa pemberton
  3. V370 epson
  4. Engströms husvagnar
  5. Bra och dåliga egenskaper
  6. Akut peritonit
  7. Hungerstreik bäcker

5 Scenarioanalys och Civilisation · Se mer » Motströmsanalys. Motströmsanalys är en metod/angreppssätt för processutveckling där man utgår från det önskade resultatet och utifrån det identifierar vad som behöver ske i tidigare steg. Ny!!: Scenarioanalys och Motströmsanalys · Se mer » Den metod som var praktiskt genomförbar att använda för att uppskatta osäkerheterna i detta arbete var scenarioanalys. Totalt utfördes 36 olika modellsimuleringar där kalibreringsflöde, Mannings tal och scenarioflöde varierades.

Så har Umeå arbetat med att framtidssäkra en stadsdel för

Allra oftast är scenarierna dock en del av ett större företagsinternt strategiarbete, och inriktat på direkt beslutsfattande. Scenarierna används då som en grund för riskanalys, vindtunneltest av befintliga strategier, strategiutveckling, innovation och konceptutveckling.

Introduktion till enkätundersökningar - SlideShare

Naturvårdsverket En dynamisk processmodell för Öresundsverket tas fram, vilken kan användas för optimering och scenarioanalys; En generisk metod för implementering av en digital tvilling för avloppsreningsverk, med fokus på simulering, modellprediktiv styrning och datavalideringstekniker i realtid, utvecklas Scenarioanalys kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa metoder bygger upp sammanhängande berättelser kring olika händelseförlopp. Kvantitativa metoder visar utvecklingen från nu till en punkt i framtiden med hjälp av olika typer av modeller, t ex ekonomiska och biofysiska. Metod: risk- och scenarioanalys 4 min.

Quattroporte har utvecklat en kreativ och strategisk scenarioprocess som gör att kunden tillsammans med konsulterna kan skapa framtidsbilder med hjälp av empiriska data. Scenarier och metoder för scenarioanalys kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa metoder bygger upp sammanhängande och konsekventa berättelser kring scenarier. Kvantitativa metoder använder och skriver fram utvecklingen från nu till en punkt i framtiden i kvantitativa termer med hjälp av olika typer av modeller, t ex ekonomiska och biofysiska. faktorer, känslighetsanalys, scenarioanalys Syfte: Syftet med vår uppsats är att utreda vilka faktorer som är kritiska vid en bedömning av en kapacitetsinvestering. Metod: I vår fallstudie använder vi oss utav ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod.
Sts education jobs

Scenarioanalys metod

CAIR-analysen består av  Rapporten riktar sig till alla inom och kring svensk kollektivtrafik. Metod för omvärldsanalys. Omvärlds- och trendanalysen har gjorts med en strukturerad och.

hitta tyst kunskap. är observationer i kontrollrummet, tänka-högt metodik under arbetet samt scenarioanalys av driftstörningsfall.
India ceramic tiles export sweden

var i bibeln står det att homosexualitet är synd
global health security
travel agency sweden
pluringar
stress yrsel huvudvärk

Scenarioanalys ger en glimt av portföljpotentialen - 2021

Metodval. 9. 3.3.