LM 85/2016 rd - Eduskunta

5791

Ärende om protokoll från tidigare finansutskottet - Uppsala

fungerar som ersättningsutskott, finansutskottet och revisionsutskottet. Utskottens uppgifter definieras i styrelsens arbetsordning. Utskotten protokollför sina möten och protokollen delges styrelsen. 3.2 Styrelsens arbete under 2017 Styrelsen hade under 2017 åtta möten, varav två extra. En gång om året samlas styrelsen Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010 Sammanfattning Utskottet behandlar de förslag och rekommendationer som professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet redovisar i sin rapport Utvärder- Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU23 Riksbankens förvaltning 2014 Sammanfattning Utskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2014. Utskottet tillstyrker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014 Sammanfattning Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet sagt om penningpolitiken för perioden 2012–2014.

Finansutskottet protokoll

  1. Spark capital portfolio
  2. Logo vistaprint

Landskapsregeringen beslöt att svara finansutskottet enligt bilaga. I120E43. Finansutskottet. 8.

Protokoll finansutskottet 0221-03-09 - Ludvika kommun

Utskottet tillstyrker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014 Sammanfattning Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet sagt om penningpolitiken för perioden 2012–2014.

2018-03-27 Finansutskottet Kommunledningskontoret 13:00

ÅLANDS 10 PROTOKOLL.

Lillesand Konstitutionsutskottets områden gäller det som berör de svenska grundlagarna och riksdagsordningen, och det är en viktig del av riksdagens kontrollmakt.Ärenden som är aktuella för detta utskott handlar om lagstiftning om konstitutionen och förvaltningsrätt, lagstiftning om TV, radio och film, press- och partistöd, riksdagen, om myndigheter som finns i riksdagen som till exempel Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag (publ), org. nr. 556001-5835, i Luleå den 28 april 2016 Närvarande Svenska Staten genom Erik Tranaeus enligt fullmakt, Bilaga I Summa Aktier 700 000 700 000 Röstetal 700 000 700 000 protokoll.
Kompromissa suomeksi

Finansutskottet protokoll

Fredag 12 juni 2020 Press Finansutskottet har utsett Nellie Liang och Patrick Honohan till utvärderare av den svenska penningpolitiken under 2015‒2020. Utvärderingen presenteras senast i början av 2022.

§4 : Prövning av om stämman blivit ehörigen sammankallad .
Xpecunia teckningsoption

eu avgift
australien miljø
excel kalkylark
matematikboken xyz online
hur tillverkas mjolk
onenote office online

Protokoll finansutskottet 0221-03-09 - Ludvika kommun

Finansutskottet utvärderar Riksbankens penningpolitik 2015-2020. Fredag 12 juni 2020 Press Finansutskottet har utsett Nellie Liang och Patrick Honohan till utvärderare av den svenska penningpolitiken under 2015‒2020.