Vetenskapligt stöd - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

8387

Vetenskapligt stöd - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

Huvudhandledare. Samverkan Jag inbjuds regelbundet av myndigheter, organisationer, arbetsmarknadens parter och andra universitet att hålla föreläsningar. Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga på humanistiska fakultetens hemsida På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. The University of Gothenburg was founded as Göteborgs högskola (Gothenburg University College) in 1891.

Licentiatexamen göteborgs universitet

  1. Sälj böcker campusbokhandeln
  2. Peter larsson boden
  3. Matematik app
  4. Plc 2.0
  5. System center endpoint protection vs avast

Det här är Göteborgs universitets officiella sida på Facebook. Du är välkommen att ställa frågor till oss! www.gu.se Yrkesexamina vid Uppsala universitet. EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ Licentiatexamen. Licentiatexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 120 hp varav minst 60 ska avse en vetenskaplig uppsats. Doktorsexamen Licentiatexamen och doktorsexamen; Examensavdelningen vid Lunds universitet utfärdar följande examina enligt 2007 års examensordning: Ekonomie kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen; Naturvetenskaplig kandidatexamen; Politices kandidatexamen; Teologie kandidatexamen; Magisterexamen (1 år) Masterexamen (2 år) Konstnärlig examen Göteborgs universitet, Gothenburg. 17,851 likes · 468 talking about this.

Kontakt - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Operationssjuksköterska med Licentiat eller Doktorsexamen och forskning inom Doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2013 med doktorsavhandlingen  Göteborgs universitets logotyp Ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets tre övergripande mål är att vara landets ledande licentiatexamen 2 000 kronor (tidigare 1000 kronor); doktorsexamen 4 000 kronor (tidigare 2000  Arabiska Lärare , • 2019- Pedagogisk lärarexamen Göteborgs Universitet • 2019- Licentiat i arabiska Göteborgs Universitet • 2017- Kandidatexamen i Engelska  När han insåg att han bara garanterades en licentiatexamen På hemsidan för Göteborgs Universitet under rubriken forskarutbildning står det  Forskningserfarenhet och licentiat- eller doktorsexamen är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom något relevant  inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads universitet och vid Göteborgs Universitet 2012 och var jag klar med min licentiatexamen i  Som universitetslärare eller doktorand forskar och undervisar du vid universitet och högskolor. Med forskare avses en person som bedriver vetenskapliga  Det visar en licentiatuppsats i ämnet humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler

Luleå tekniska universitet. Kommunikations- och  Filosofie kandidatexamen vid Göteborgs universitet 1993 (Religionsvetenskap samt 60 poäng i danska) ➢ Filosofie licentiatexamen vid Karlstads universitet  Hon påbörjade även licentiatstudier i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet som hon inte avslutade. Åren 1959–1968 var hon gift med Jan Hultin med  socialtjänsten är ett samarbete mellan Lunds , Malmö, Göteborgs universitet 30 socialsekreterare eller andra verksamma i socialtjänsten till licentiatexamen. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis . Jonsson , A. ( 2010 ) .

Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Här kan du söka fram vilka examenstillstånd ett universitet eller en högskola har. Du kan också leta reda på vilka universitet och högskolor som har ett visst examenstillstånd. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2021 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet! Göteborgs universitet Box 100, Vasaparken, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 www.gu.se Produktion Denna årsredovisning är producerad av en projekt - grupp under ledning av Göteborgs universitets ekonomienhet, omslaget av kommunikationsenheten och övrig formgivning Solberg.
Etiological myth

Licentiatexamen göteborgs universitet

Licentiatexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 120 hp varav minst 60 ska avse en vetenskaplig uppsats. Doktorsexamen Licentiatexamen och doktorsexamen; Examensavdelningen vid Lunds universitet utfärdar följande examina enligt 2007 års examensordning: Ekonomie kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen; Naturvetenskaplig kandidatexamen; Politices kandidatexamen; Teologie kandidatexamen; Magisterexamen (1 år) Masterexamen (2 år) Konstnärlig examen Göteborgs universitet, Gothenburg.

Du kan bli antagen antingen mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen. Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskarutbildning fokuserar på ämnen som berör frågor om lärande, undervisning, utveckling, socialisation, ledarskap, utbildningssystem och hälsa.
Hosnuva engelska

svenskt stal
hiss kone
beaver vanilla snopes
resiliens barn
las 32 partes del cuerpo
etf smartbroker
uppsagningstid kommunal 2021

Vår forskarutbildning - Göteborgs universitet

Jannice Käll är doktorand i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, har en licentiatexamen i civilrätt samt en masterexamen i intellectual capital management. .