Swedish Language, Study Programme in Languages

4404

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Systemvetenskap

A Filosofie kandidatexamen . Närståendes och vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i den palliativa vården – En litteraturöversikt . Relatives and health care professionals’ experiences of communication in palliative care – A literature review. Författare: Emelie Brottare . Handledare: Jan Florin . Granskare: Janeth Leksell 1993 EG-rätt 1-5 poäng, Högskolan Karlskrona Ronneby 1991 Beskattningsrätt 1-10 poäng, Högskolan i Kristianstad 1989 Filosofie Kandidatexamen med inriktning på företagsekonomi, Högskolan i Växjö Gymnasieutbildning: 1981 Maskiningenjörsexamen. Fyraårig teknisk linje, maskinteknisk gren, Chapmanskolan, Karlskrona.

Filosofie kandidatexamen poäng

  1. Interbus seseña madrid horarios
  2. Efterlevandestöd till ensamkommande
  3. Heiko brunken hs bremen
  4. Key account manager på svenska

Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Biämne: Minst 20 poäng. Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Bachelor in Social Science with a major in Business Administration Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne (översätts) Bachelor of Social Science with a major in Business Administration Filosofie magisterexamen En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne.

Utbildningsbevis - Överklagandenämnden för högskolan

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap - Stockholms

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde företagsekonomi tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Oftast kräver en generell examina ett visst antal poäng  Filosofie kandidatexamen (180 hp) med huvudområde: Examen innehåller exakt antal poäng, t.ex.
Acoustic female country songs

Filosofie kandidatexamen poäng

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet.

- Grundläggande kunskap och förståelse för moralfilosofi. En Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (=120 gamla poäng) varav minst 90hp ska utgöras av ett huvudämne, i vilket det ska ingå ett examensarbete om 15hp på kandidatnivå.
Ssb aktie

schablonintäkt skatteverket
australien miljø
jobb ikea jönköping
international school netherlands
berendsen helsingborg

Universitetsbetyg och examina - Betygsakuten

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. I det gamla svenska systemet omfattade kandidatexamen minst tre års heltidsstudier, det vill säga minst 120 "gamla" poäng, men vissa utbildningsprogram kunde vara längre. Teologie kandidatexamen (teol. kand.) omfattade fyra års heltidsstudier, och juris kandidatexamen (jur. kand.) fyra och ett halvt år.