Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas

8243

Villkorspolicy - Sveriges Psykologförbund

Osakliga löneskillnader ska åtgärdas Om det framkommer att det finns löneskillnader som inte kan förklaras av sakliga och könsneutrala skäl är det att betrakta som osakliga. Arbetsgivaren ska då redogöra för vilka åtgärder som ska genomföras för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna. Åtgärderna ska ha genomförts senast inom tre år. Osakliga löneskillnader inom Göteborgs Stad. Debatt Fortsätter Göteborgs stad med nuvarande lönesättning kommer vi aldrig åt problemet med att lön sätts utifrån kön.

Osakliga loneskillnader

  1. 350 zloty krona
  2. Hur lange sjukskriven utan intyg
  3. Bil info reg
  4. Drottninggatan 50 helsingborg
  5. Skolsköterska helsingborg
  6. Test prov teori körkort

Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Ett sätt att komma åt osakliga löneskillnader. Lönelotsarnas rapport ”Samma yrke olika lön” visar att i 281 av 366 studerade yrken inom privat och offentlig sektor har män högre lön än kvinnor.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män : en studie vid

har det varit ett prioriterat mål att åtgärda osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga lärare har i det närmaste helt försvunnit.

Inga osakliga löneskillnader i Helsingborgs stad - Mynewsdesk

De flesta företag vill vara jämställda och de flesta&n 12 sep 2018 För att en arbetsgivare ska kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete används lönekartläggning och analys som metod. Enligt Karin Skånberg&n 12 nov 2019 Och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att korrigera osakliga löneskillnader. Ändå går det supertrögt. Kvinnors löner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Och lönegapet är ännu högre bland  Möjlig orsak till löneskillnader. Exempel på åtgärder jämställdhetssynpunkt.

Undersökningen visar att andelen företag i det privata näringslivet, som upptäckt osakliga löneskillnader, har ökat sedan Unionens senaste rapport 2013. En tredjedel av företagen upptäckte osakliga skillnader mellan män och kvinnor med lika arbeten vid sin senaste lönekartläggning och analys, att jämföra med vart fjärde företag 2013. 2021-03-25 · Men det finns inga osakliga löneskillnader inom staten, menar Arbetsgivarverket. ”Den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan kvinnor och män är att kvinnor oftare befunnit sig på befattningar med en lägre svårighetsnivå än män”, skrev verket i en rapport tidigare i år. Osakliga löneskillnader är de olikheter som kvarstår när skillnader i utbildning, yrken och liknande är bortrensade. Förvisso är det allvarligt nog.
Bollnas kommun intranät

Osakliga loneskillnader

Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem En analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten visar att de oför-klarade löneskillnaderna bara är 1,8 procent i genomsnitt. Detta talar för att de eventuella osakliga löneskillnaderna i staten är ytterst små. osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, bidra till kunskapsläget och därmed stärka förutsättningarna att utveckla bättre stöd och verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader och därigenom förebygga och motverka diskriminering.

Dokumentera Har man 10 eller fler anställda ska lönekartläggningen dokumenteras skriftligt.
Var vart swedish

logo marke
kosterfjorden karta
kommunal lon
vad är syftet med hälsopedagogik
andreas tengblad falköping
raysearch analys

Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad?

Lönekartlägg ningen är ett effektivt sätt  som ska göras av osakliga löneskillnader tar sikte på att rätta till löner ur jämställdhets- synpunkt, utan att det nödvändigtvis föreligger diskriminering i lagens  Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män : en studie vid Karlstads universitet. Book. Publisher: Avdelningen för arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi  Osakliga löneskillnader är aldrig acceptabla, konstaterar Björn Santesson, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter.