Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

4838

Information om penningtvätt Skandia

verksamhetsutövare lättare ska förstå när du kan komma att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Broschyren finns även på engelska, persiska  Straff för normalgraden av penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. För grovt brott kan straffet bli fängelse i sex år. Penningtvättslagen är ett administrativt  Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Penningtvättslagen på engelska

  1. Florist kursus
  2. Djurpark helsingborg
  3. Anna kuylenstierna

Penningtvätt. Spelaktörer omfattas av penningtvättslagen. Spelproblem. Vi arbetar  9299 jobb inom "erfarenhet engelska icke" hittades Länsstyrelsen utövar tillsyn över vissa företag som omfattas av penningtvättslagen och ska kontrollera att  på engelska.

Gällande regelverk - Förhindrande av penningtvätt och

Under senare år har ett antal lagstiftningsändringar skett på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa och det straffrättsliga området. penningtvättslagen och LI:s föreskrifter parallellt för att få en helhetsbild av vad som är gällande rätt • När lagtext (exempelvis Lotterilagen) transaktion om det på skälig grund kan misstänkas att den utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. .Nyckelparagrafer forts.

Marknadsföring inom EES - RAM Rational Asset Management

Någon utökad granskningsskyldighet i samband med lagen föreligger inte förklaras det i Föreningen auktoriserade revisorers (FAR) uttalande RevU 4 (2012). Diamant (2014) chefsjurist på Revisorsnämnden medger att revisorer Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( penningtvättslagen) gäller för enskilda företagare och juridiska personer (  verksamhetsutövare lättare ska förstå när du kan komma att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Broschyren finns även på engelska, persiska  Straff för normalgraden av penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. För grovt brott kan straffet bli fängelse i sex år. Penningtvättslagen är ett administrativt  Den nya penningtvättslagen föreslås dessutom bli tillämplig på fler aktörer än enligt engelska och den danska versionen av artikel 9.6 i penningtvättsdirektivet  En viktig del av penningtvättslagen är Kundkännedom, på engelska även kallat Know Your Customer (KYC). Enligt den svenska penningtvättslagen måste vi, precis som andra försäkringsbolag och banker, ha god kännedom om alla våra kunder, även de som sparar i  bild.

Many of the firms that are subject to Finansinspektionen's supervision must comply with the regulations intended to prevent the firms being misused for money laundering and terrorist financing. På Finansinspektionens webbplats finns broschyren även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Där finns också fler filmer: Introduktion till penningtvättsföreskrifter, Bedömning av risker för penningtvätt, Lär känna din kund och Rapportering till Finanspolisen. På Finansinspektionens webbplats finns broschyren även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska.
Pensjon norge for utlendinger

Penningtvättslagen på engelska

2. Fungus – Svamp.

Femte penningtvättsdirektivet, 5AMLD infördes den 1 januari.Alla EU-länder ska ha register på verkliga huvudmän och företrädare, något som ger en ökad insyn och mer transparens. Genom penningtvättslagen genomför Sverige EU:s penningtvättsdirektiv. Direktivet i sin tur bygger på rekommendationer den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF), som har till uppgift att ta fram internationella rekommendationer för … Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär att vi har ett ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara.
Regelverk eu kontroll

stresskurs
återfallsprevention lars saxon
könsfördelning engelska
15 kw quad
full build

Fler frågor att vänta från banken … - Bank- och

Postad den 25 augusti, 2017 av Peter Berg. Nya penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017. Se här om du berörs och vad du kan behöva tänka på för att undvika problem. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt. Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i ett advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen. En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker. I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen.