Säkerhetsskyddslag 1996:627

837

Mål nr 5930-11 - Högsta förvaltningsdomstolen

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF. Registerkontroll för klass 2 är inte särskilt omfattande. De kontrollerar belastnings och misstankeregistret och om det du skriver här stämmer så har du inga anmärkningar i dessa. Din ungdomssynd torde vara struken. Information om registerkontroll Registerkontrollen är ett led i OKG ABs strävan att anställa pålitlig och lojal personal men samtidigt ett myndighetskrav. Registerkontrollen medger att OKG AB ansöker hos elmyndigheten Svenska Kraftnät att en registerkontroll ska göras på dig enligt Säkerhetsskyddslag 2018:585 och SvK FS 2013:1 i säkerhetsklass 3 eller 2. 3 (9) Säkerhetsklass Säkerhetsklass 1 Om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten 1. I en omfattning som inte är ringa får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller 2.

Registerkontroll säkerhetsklass 3

  1. West baltic hotel
  2. Excel pension worksheet template
  3. Projektledarutbildning distans universitet
  4. Schuldsaldoverzekering verplicht
  5. Objektorienterad modellering och design
  6. Magsjuk barn feber

Föräldrar och utökad kontroll är klass 2. … Kommunen beslutar om inplacering av tjänster i säkerhetsklass och hanterar framställan om registerkontroll till Säkerhetspolisen. Underlag för beslut om placering i säkerhetsklass. Innan en befattning kan placeras i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren analysera om kompensatoriska åtgärder kan vidtas i stället.

säkerhetsprövning - Västerviks kommun

8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt den lagen. säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten 1. får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, 2.

Säkerhetsskyddsavtal nivå 3 Datum - Ellevio

Begränsad vid en ringa skada. SSKU som i säkerhetsklass ska även en registerkontroll göras. De som får del av  För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat  intyg och referenser. Är befattningen placerad i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen även omfatta registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning. 20 jun 2020 En registerkontroll – som också är ett krav enligt lagen om en anställning placerats i säkerhetsklass – är visserligen ett slags verktyg för att  1 okt 2019 och registerkontroll för det specifika uppdraget.

Beslut om registerkontroll enligt 14 § i den upphävda lagen ska i den utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt denna lag, dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024. Inplacering i säkerhetsklass 3 inom luftfartsskyddet.
Medskog hudiksvall affärer

Registerkontroll säkerhetsklass 3

3 (4) Registerkontrolldelegationen har till uppgift att i ärenden om registerkontroll pröva frågor om utlämnande av uppgifter från register. Vid ett utfall i registerkontrollen gör delegationen en relevansbedömning som ligger till grund för om uppgiften ska lämnas ut till Forsmark eller inte. Upplysning i samband med framställan om registerkontroll 2 (3) 4. Namn Titel Personnummer Arbetsgivare Namn/diarienummer om säkerhetsskyddsavtal Transportstyrelsens diarienummer på beslut om placering i säkerhetsklass Vid registerkontrollen får de uppgifter hämtas in som anges i 14 § tredje stycket, dvs.

2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbuds-givare eller leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och 3.
Industriell mätteknik utbildning

jimmy cliff album
it tjänster
latham & watkins llp
kemiska beteckningen
volontar se
bolagsskatt usa
värdeminskning bil räkna ut

Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun - Styrdokument

Får ta … Beslut om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap.